Перейти к содержанию
Форум Feldsher.RU

Протест!


Кома

Нужна ли акция протеста мед работников Украины  

14 проголосовавших

У вас нет разрешения голосовать в этом опросе или просматривать его результаты. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.

Рекомендуемые сообщения

До уваги медичних працівників!

З 1 березня 2011 р. Вільна профспілка медичних працівників України розпочинає акцію протесту проти зменшення фінансування охорони здоров'я та проти проекту, так званих, реформ галузі, запропонованих Комітетом економічних реформ при Адміністрації Президента України.

Видатки на охорону здоров'я, передбачені державним бюджетом, приблизно на 30% менші від мінімальних потреб галузі, фінансовий норматив на медичне обслуговування одного мешканця України значно знижено, навіть у порівнянні з минулим роком. Такий стан фінансування галузі фактично руйнує національну систему охорони здоров'я та унеможливлює отримання доступної та ефективної медичної допомоги мешканцями України (звичайно, крім тих, які мають доступ до лікування за кордоном та у лікарні «Феофанія»). Дефіцит коштів унеможливить підвищення заробітної плати медперсоналу та приведення матеріально-технічної бази медустанов до належного рівня.

Незважаючи на відсутність належного фінансування системи охорони здоров'я, уряд та Адміністрація Президента України пропонують проект реформ, які за своєю суттю не мають жодного реформаторського змісту, носять популістський характер та не передбачають фінансових реформ, що мало б бути основою розвитку галузі.

Тому, на переконання Вільної профспілки медичних працівників України, такий проект є, фактично, псевдореформою, впровадження якої неминуче призведе до скорочення робочих місць та ліквідації ряду лікувальних закладів.

Ми за реформи, але тільки за умови фінансування медичної галузі в повному обсязі згідно з чинним законодавством, а також за умови збереження робочих місць та існуючої мережі лікувальних закладів.

Запланована на 01.03.2011р. акція ставить за мету привернути увагу широкої громадськості до проблем медичної галузі та не допустити зниження соціальних стандартів та руйнування системи охорони здоров'я України.

Всіх, кому не байдужа доля системи охорони здоров'я України, закликаємо підтримати акцію 01.03.2011р. та одягнути емблему наступного взірця, як символ протесту: (перевёрнутая "чаша со змеёй" и текстом: "Псевдореформам медицини Нi!" ВПМПУ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Увага!

1 березня 2011р.

Вільна профспілка медичних працівників України розпочинає акцію протесту проти зменшення фінансування галузі охорони здоров'я та проти проекту, так званих, реформ, які фактично є зниженням соціальних стандартів і порушенням конституційних прав громадянина.

В деяких регіонах України вже ліквідовують лікувальні заклади, скорочують робочі місця, зобов’язують медпрацівників працювати з неповним навантаженням (0,5 ставки, 0,75 ставки), брати відпустки без збереження заробітної плати. Суттєве підвищення заробітної плати на 2011 р. не передбачене, а підвищення на 20-30 гривень „не встигає“ за стрімким зростанням цін.

Шановні медпрацівники!

• якщо Вам не байдужа доля системи охорони здоров'я України;

• якщо ви цінуєте свої робочі місця;

• якщо Вам набридло жити на злиденну зарплату;

• якщо Ви проти ліквідації лікувальних закладів;

• якщо Ви зацікавленні в тому, щоб громадяни України мали змогу отримувати якісну та доступну медичну допомогу,

висловіть свою позицію підтримайте акцію 1 березня 2011р., одягніть емблему наступного взірця, як символ протесту: (перевёрнутая "чаша со змеёй" и надпись: "Псевдореформам медицини Нi!" ВПМПУ)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

And what is it? *03 Будьте так любезны,коллега,если хотите,чтобы вас понял не только я,пишите по-русски *120

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В городе, где полгода назад большинство избирателей голосовали за Гепу - такая акция обречена на провал .

Пусть идут в метро и посидят на лавочках. Подумают, где подевались их зарплаты.

 

http://censor.net.ua/ru/photo_news/view/147756/lavochki_v_harkovskom_metro_po_tsene_italyanskogo_######a_fotoreportaj

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

And what is it? *03 Будьте так любезны,коллега,если хотите,чтобы вас понял не только я,пишите по-русски *120

ПЕРЕВОД:

 

К сведению медицинских работников!

С 1 марта в 2011 г. Свободный профсоюз медицинских работников Украины начинает акцию протеста против уменьшения финансирования охраны здоровъъя и против проекта, так называемых, реформ отрасли, предложенных Комитетом экономических реформ, при Администрации Президента Украины. Расходы на охрану здоровъъя, предусмотренные государственным бюджетом, приблизительно на 30% меньшие от минимальных потребностей отрасли, финансовый норматив на медицинское обслуживание одного обитателя Украины значительно снижен, даже в сравнении с прошлым годом. Такое состояние финансирования отрасли фактически разрушает национальную систему охраны здоровъъя и делает невозможным получение доступной и эффективной медицинской помощи обитателями Украины (конечно, кроме тех, которые имеют доступ к лечению за рубежом и в больнице «Феофания»). Дефицит средств сделает невозможным повышение заработной платы медперсонала и приведения материально-технической базы медучреждений до надлежащего уровня.

Невзирая на отсутствие надлежащего финансирования системы охраны здоровъъя, правительство и Администрация Президента Украины предлагают проект реформ, которые по своей сути не имеют ни одного реформаторского содержания, носят популистский характер и не предусматривают финансовые реформы, что должно было бы быть основой развития отрасли.

Поэтому, по убеждению Свободного профсоюза медицинских работников Украины, такой проект есть, фактически, псевдореформой, внедрение которой неминуемо приведет к сокращению рабочих мест и ликвидации ряда лечебных заведений. Мы за реформы, но только при условии финансирования медицинской отрасли в полном объеме согласно действующему законодательству, а также при условии сохранения рабочих мест и существующей сети лечебных заведений.

Запланована на 01.03.2011р. акція ставить за мету привернути увагу широкої громадськості до проблем медичної галузі та не допустити зниження соціальних стандартів та руйнування системи охорони здоров'я України. Всіх, кому не байдужа доля системи охорони здоров'я України, закликаємо підтримати акцію 01.03.2011р. та одягнути емблему наступного взірця, як символ протесту: (перевёрнутая "чаша со змеёй" и текстом: "Псевдореформам медицини Нi!" ВПМПУ)

--------------------------------------------------------------

Внимание!

1 марта 2011р.

Свободный профсоюз медицинских работников Украины начинает акцию протеста против уменьшения финансирования отрасли охраны здоровъъя и против проекта, так называемых, реформ, которые фактически являются снижением социальных стандартов и нарушением конституционных прав гражданина.

В некоторых регионах Украины уже ликвидируют лечебные заведения, сокращают рабочие места, обязывают медработников работать с неполной нагрузкой (0,5 ставки, 0,75 ставки), брать отпуска без сохранения заработной платы. Существенное повышение заработной платы на 2011 г. не предусмотрено, а повышение на 20-30 гривен „не успевает“ за стремительным ростом цен.

Уважаемые медработники!

• если Вам не безразличная судьба системы охраны здоровъъя Украины;

• если вы цените свои рабочие места;

• если Вам поднадоело жить на нищую зарплату;

• если Вы против ликвидации лечебных заведений;

• если Вы заинтересованности в том, чтобы граждане Украины имели возможность получать качественную и доступную медицинскую помощь

выразите свою позицию поддержите акцию 1 марта 2011р., оденьте эмблему следующего образца, как символ протеста: (перевернутая "чаша со змеей" и надпись: "Псевдореформам медицины Нет!" ВПМПУ)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вниманию медицинских работников!

 

С 1 марта 2011 г. Свободный профсоюз медицинских работников Украины начинает акцию прортеста против уменьшения финансирования здравоохранения и против проекта, так называемых реформ отрасли, внедряеммых Коммитетом экономических реформ при Администрации Президента Украины.

 

Налоги на здравоохранение, предусмотренные государственным бюджетом, приблизительно на 30% меньше от минимальных потребностей отрасли, финансовый норматив на медицинское обслуживание одного жителя Украины значительно снижен, даже в сравнении с прошлым годом. Такое положение в финнансировании отрасли фактически разрушает национальную систему здравоохранения и делает невозможным получение доступной и эффективной медицинской помощи жителям Украины (конечно, кроме тех, которые имеют доступ к лечению за границей и в клинике "Феофания"). Дефицит средств делает невозможным повышение заработной платы медперсонала и приведения материально-технической базы медучреждений на соответствующий уровень.

 

Совершенно не обращая внимания на отсутствие финансирования системы здравоохранения на должном уровне, правительство и Администрация Президента Украины предлагают проект реформ, которые по своей сути не имеют ни единого реформаторского содержания, носят популистский характер и не предусматривают финансовых реформ, которые должны являться основой развития отрасли.

 

По-этому, по убеждению Свободного профсоюза медицинских работников Украины, такой проект фактически является, псевдореформой, внедрение которой неминуемо приведёт к сокращению рабочих мест и ликвидации ряда лечебных учреждений.

 

Мы за реформы, но только при условии финансирования медицинской отрасли в полном обЪёме согласно с действующим законодательством, а также при условии сохранения рабочих мест и действующей структуре лечебных учреждений.

 

Запланированная на 01.03.2011 г. акция ставит своей целью привлечь внимание широкой общественности к проблемам медицинской отрасли и не допустить снижения социальных стандартов и разрушения системы здравоохранения Украины.

 

Всех, кому не безразлична судьба системы здравоохранения Украины, призываем поддержать акцию 01.03.2011 г. и одеть эмблему следующего образца, как смвол протеста: "Псевдореформам медицины НЕТ!" (перевёрнутая чаша со змеёй).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ВНИМАНИЕ!

 

1 марта 2011 г.

 

Свободный профсоюз медицинских работников Украины начинает акцию протеста против уменьшения финансирования отрасли здравоохранения и против проекта, так называемых реформ, которые фактически являются снижением социальных стандартов и нарушением конституционных прав гражданина.

 

В некоторых регионах Украины уже ликвидируют лечебные учреждения, сокращают рабочие места, обязывают медработников работать в неполную нагрузку (0,5 ставки, 0,75 ставки), брать отпуска без сохранения заработной платы. значительное повышение заработной платы в 2011 г. не предусмотрено, а повышение на 20-30 гривен "не успевает" за стремительным ростом цен.

 

Уважаемые медработники!

 

- если Вам не безразлична судьба системы здравоохранения Украины;

- если Вы цените свои рабочие места;

- если Вам надоело жить на нищенскую зарплату;

- если вы против ликвидации лечебных учреждений;

- если Вы заинтересованы в том, чтобы граждане Украины имели возможность получать качественную и доступную медицинскую помощь,

выразите свою позицию, поддержите акцию 1 марта 2011 г., оденьте эмблему следующего образца, как символ протеста: "Псевдореформам медицины НЕТ!" (перевёрнутая чаша со змеёй).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...