Перейти к содержанию
Форум Feldsher.RU

Звернення працівників швидкої медичної допомоги до органів влади, громадських організацій, колег по роботі та всіх жителів України.


Vit_ok

Рекомендуемые сообщения

Звернення

працівників швидкої медичної допомоги до органів влади, громадських організацій, колег по роботі та всіх жителів України.

 

“ Кто болеет за дело,

тот должен уметь за него бороться,

иначе ему вообще незачем браться за какое-либо дело...”

Иоганн Вольфганг Гёте

 

Проект Закону України “Про Загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги”, який готувався і лобіювався під Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф — є громіздким та фінансово-затратним; він не адаптований до вже діючої системи надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Над всією медициною догоспітального етапу намагаються поставити похідну від медицини невідкладних станів — екстрену медичну допомогу та “віртуальну” медицину катастроф.

Але навіщо? Адже все, що декларується в Законі успішно виконує і виконуватиме вже існуюча швидка медична допомога.

Червоною стрічкою в Законі вимальовується тільки екстрена медична допомога та медицина катастроф. Складається враження, що кожну хвилину все суспільство перебуває в екстремальних умовах — і для цього треба утримувати цілу громіздку систему з власним органом управління та колосальними витратами на неї з державного бюджету.

В основі закону лежить американська система надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, яка поєднана з українським “ноу-хау”. Але яка держава в змозі фінансувати якісно, висококваліфіковану медичну допомогу, як на догоспітальному етапі так і на ранньому госпітальному етапі?

Як тільки закон вступить в дію, швидка медична допомога буде реорганізована, до рівня фельдшерських бригад — а це означає, що вона буде знищена!

Чи в Україні мало реформаторів, які підірвали її економіку?

В Україні швидка медична допомога має більш ніж сторічну історію, свої надбання, здобутки і традиції. Але горе-реформатори, в першу чергу з середини нашої служби, почали руйнувати її давно: спочатку віддали частину її задач та функцій так званій невідкладній медичній допомозі та приватним структурам, а потім успішно знищили спеціалізовану службу. Можливо, комусь це було потрібно? Якщо чиновник МОЗ України, на зібранні в Житомирі, спокійно виголошує, що скорочення лікарських бригад — природній процес. Руйнувати службу, яка рятує сотні, тисячі жителів, покращує здоров'я мільйонам осіб — це більш ніж цинічно.

Треба зупинити руйнацію служби швидкої допомоги, а натомість реформувати її в регіонах, організувати обласні станції та підготувати проект Закону “Про службу швидкої медичної допомоги”. Тоді дійсно збережеться доступність громадян України до екстреної медичної допомоги, вона буде надаватися своєчасно, якісно та в повному обсязі, і держава не буде витрачати кошти на нікому непотрібні центри.

 

 

источник http://shmd.org.ua/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это Вы к чему ? Большинство форумчан этот текст не поймут .Да и неинтересно им.Своих проблем- вагон.

Яныку, Азарову и Зиновию Мытныку- плевать на нас.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аффтар, вы это, плз, по русски.

А то прочитают это оч мало кто, поймут тоже мало кто, а вот минусов за непонятну мову натыкают все остальные.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аффтар, вы это, плз, по русски.

В двух словах, насколько я понял, на Украине тоже планируется реформа Скорой, по типу как в России. И вот форумчанин Vit_ok разместил здесь обращение сотрудников Скорой помощи к органам власти, общественным организациям, коллегам и всем жителям Украины о недопустимости принятия закона "Про общегосударственную систему оказания экстренной медицинской помощи", как разрушительного для украинской Скорой помощи. (если не правильно понял, поправьте пожалуйста)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

. (если не правильно понял, поправьте пожалуйста)

Всё правильно. Однако с таким же успехом, можно отправить письмо в Спортлото.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перевод текста обращение на русский:

 

Обращение

работников скорой медицинской помощи к органам власти, общественных организаций, коллег по работе и всех жителей Украины.

 

 

 

 

 

" Кто болеет за дело

тот должен уметь за него бороться

иначе эму вообще незачем браться за какое-либо дело.".

Иоганн Вольфганг Гете

 

 

 

 

Проект Закона Украины "Об Общегосударственной системе предоставления экстренной медицинской помощи", который готовился и лоббировался под Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф - является громоздким и финансово-затратным; он не адаптирован к уже действующей системе предоставления медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Над всей медициной догоспитального этапа пытаются поставить производную от медицины неотложных состояний - экстренную медицинскую помощь и "виртуальную" медицину катастроф.

Но зачем? Ведь все, что декларируется в Законе успешно выполняет и будет выполнять уже существующая скорая медицинская помощь.

Красной лентой в Законе вырисовывается только экстренная медицинская помощь и медицина катастроф. Создается впечатление, что каждую минуту все общество находится в экстремальных условиях - и для этого надо удерживать целую громоздкую систему с собственным органом управления и колоссальными расходами на нее из государственного бюджета.

В основе закона лежит американская система предоставления медицинской помощи на догоспитальном этапе, которая соединена с украинским "ноу-хау". Но какое государство в состоянии финансировать качественно, высококвалифицированную медицинскую помощь, как на догоспитальном этапе так и на раннем госпитальном этапе?

Как только закон вступит в действие, скорая медицинская помощь будет реорганизована, до уровня фельдшерских бригад - а это значит, что она будет уничтожена!

Мало ли в Украине реформаторов, которые взорвали ее экономику?

В Украине скорая медицинская помощь имеет больше чем столетнюю историю, свои приобретения, достижения и традиции. Но горе-реформаторы, в первую очередь из нутри нашей службы, начали разрушать ее давно: сначала отдали часть ее задач и функций так называемой неотложной медицинской помощи и частным структурам, а потом успешно уничтожили специализированную службу. Возможно, кому-то это было нужно? Если чиновник МОЗ Украины, на собрании в Житомире, спокойно произносит, что сокращение врачебных бригад - естественный процесс. Разрушать службу, которая спасает сотни, тысячи жителей, улучшает здоровье миллионам лиц, - это больше чем цинично.

Надо остановить разрушение службы скорой помощи, а зато реформировать ее в регионах, организовать областные станции и подготовить проект Закона "О службе скорой медицинской помощи". Тогда действительно сохранится доступность граждан Украины к экстренной медицинской помощи, она будет предоставляться своевременно, качественно и в полном объеме, и государство не будет тратить средства на ником ненужные центры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...