Перейти к содержанию
Форум Feldsher.RU
Vit_ok

Звернення працівників швидкої медичної допомоги до органів влади, громадських організацій, колег по роботі та всіх жителів України.

Рекомендуемые сообщения

Звернення

працівників швидкої медичної допомоги до органів влади, громадських організацій, колег по роботі та всіх жителів України.

 

“ Кто болеет за дело,

тот должен уметь за него бороться,

иначе ему вообще незачем браться за какое-либо дело...”

Иоганн Вольфганг Гёте

 

Проект Закону України “Про Загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги”, який готувався і лобіювався під Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф — є громіздким та фінансово-затратним; він не адаптований до вже діючої системи надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Над всією медициною догоспітального етапу намагаються поставити похідну від медицини невідкладних станів — екстрену медичну допомогу та “віртуальну” медицину катастроф.

Але навіщо? Адже все, що декларується в Законі успішно виконує і виконуватиме вже існуюча швидка медична допомога.

Червоною стрічкою в Законі вимальовується тільки екстрена медична допомога та медицина катастроф. Складається враження, що кожну хвилину все суспільство перебуває в екстремальних умовах — і для цього треба утримувати цілу громіздку систему з власним органом управління та колосальними витратами на неї з державного бюджету.

В основі закону лежить американська система надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, яка поєднана з українським “ноу-хау”. Але яка держава в змозі фінансувати якісно, висококваліфіковану медичну допомогу, як на догоспітальному етапі так і на ранньому госпітальному етапі?

Як тільки закон вступить в дію, швидка медична допомога буде реорганізована, до рівня фельдшерських бригад — а це означає, що вона буде знищена!

Чи в Україні мало реформаторів, які підірвали її економіку?

В Україні швидка медична допомога має більш ніж сторічну історію, свої надбання, здобутки і традиції. Але горе-реформатори, в першу чергу з середини нашої служби, почали руйнувати її давно: спочатку віддали частину її задач та функцій так званій невідкладній медичній допомозі та приватним структурам, а потім успішно знищили спеціалізовану службу. Можливо, комусь це було потрібно? Якщо чиновник МОЗ України, на зібранні в Житомирі, спокійно виголошує, що скорочення лікарських бригад — природній процес. Руйнувати службу, яка рятує сотні, тисячі жителів, покращує здоров'я мільйонам осіб — це більш ніж цинічно.

Треба зупинити руйнацію служби швидкої допомоги, а натомість реформувати її в регіонах, організувати обласні станції та підготувати проект Закону “Про службу швидкої медичної допомоги”. Тоді дійсно збережеться доступність громадян України до екстреної медичної допомоги, вона буде надаватися своєчасно, якісно та в повному обсязі, і держава не буде витрачати кошти на нікому непотрібні центри.

 

 

источник http://shmd.org.ua/

  • Поддерживаю! 1
  • Фууууу.... 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это Вы к чему ? Большинство форумчан этот текст не поймут .Да и неинтересно им.Своих проблем- вагон.

Яныку, Азарову и Зиновию Мытныку- плевать на нас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Аффтар, вы это, плз, по русски.

А то прочитают это оч мало кто, поймут тоже мало кто, а вот минусов за непонятну мову натыкают все остальные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аффтар, вы это, плз, по русски.

В двух словах, насколько я понял, на Украине тоже планируется реформа Скорой, по типу как в России. И вот форумчанин Vit_ok разместил здесь обращение сотрудников Скорой помощи к органам власти, общественным организациям, коллегам и всем жителям Украины о недопустимости принятия закона "Про общегосударственную систему оказания экстренной медицинской помощи", как разрушительного для украинской Скорой помощи. (если не правильно понял, поправьте пожалуйста)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

. (если не правильно понял, поправьте пожалуйста)

Всё правильно. Однако с таким же успехом, можно отправить письмо в Спортлото.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

прошу обратить внимание на подфорум в котором расположена статья...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Перевод текста обращение на русский:

 

Обращение

работников скорой медицинской помощи к органам власти, общественных организаций, коллег по работе и всех жителей Украины.

 

 

 

 

 

" Кто болеет за дело

тот должен уметь за него бороться

иначе эму вообще незачем браться за какое-либо дело.".

Иоганн Вольфганг Гете

 

 

 

 

Проект Закона Украины "Об Общегосударственной системе предоставления экстренной медицинской помощи", который готовился и лоббировался под Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф - является громоздким и финансово-затратным; он не адаптирован к уже действующей системе предоставления медицинской помощи на догоспитальном этапе.

Над всей медициной догоспитального этапа пытаются поставить производную от медицины неотложных состояний - экстренную медицинскую помощь и "виртуальную" медицину катастроф.

Но зачем? Ведь все, что декларируется в Законе успешно выполняет и будет выполнять уже существующая скорая медицинская помощь.

Красной лентой в Законе вырисовывается только экстренная медицинская помощь и медицина катастроф. Создается впечатление, что каждую минуту все общество находится в экстремальных условиях - и для этого надо удерживать целую громоздкую систему с собственным органом управления и колоссальными расходами на нее из государственного бюджета.

В основе закона лежит американская система предоставления медицинской помощи на догоспитальном этапе, которая соединена с украинским "ноу-хау". Но какое государство в состоянии финансировать качественно, высококвалифицированную медицинскую помощь, как на догоспитальном этапе так и на раннем госпитальном этапе?

Как только закон вступит в действие, скорая медицинская помощь будет реорганизована, до уровня фельдшерских бригад - а это значит, что она будет уничтожена!

Мало ли в Украине реформаторов, которые взорвали ее экономику?

В Украине скорая медицинская помощь имеет больше чем столетнюю историю, свои приобретения, достижения и традиции. Но горе-реформаторы, в первую очередь из нутри нашей службы, начали разрушать ее давно: сначала отдали часть ее задач и функций так называемой неотложной медицинской помощи и частным структурам, а потом успешно уничтожили специализированную службу. Возможно, кому-то это было нужно? Если чиновник МОЗ Украины, на собрании в Житомире, спокойно произносит, что сокращение врачебных бригад - естественный процесс. Разрушать службу, которая спасает сотни, тысячи жителей, улучшает здоровье миллионам лиц, - это больше чем цинично.

Надо остановить разрушение службы скорой помощи, а зато реформировать ее в регионах, организовать областные станции и подготовить проект Закона "О службе скорой медицинской помощи". Тогда действительно сохранится доступность граждан Украины к экстренной медицинской помощи, она будет предоставляться своевременно, качественно и в полном объеме, и государство не будет тратить средства на ником ненужные центры.

  • Поддерживаю! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×